Professional supplier for safety & protection solutions

Swivel Captive Eye_ GR4306 bilen goşa gulply karabin

Gysga düşündiriş:

Karabiner kiçi, ýeňil we götermek üçin amatly.Açyk gaýalara dyrmaşmak, başdan geçirmeler enjamlary, senagat gorag enjamlary, ýangyn we halas ediş enjamlary, gural çyzgylary we itleriň pyçaklary / bölekleri üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu önümiň esasy materialy agyr alýumin.Anodiki oksidlenme reňkleýiş bejergisi sebäpli onuň ýüzi açyk görünýär.Şeýle hem awtomatiki enjamlar bilen üwürilýär we ýuwulýar.Karabineriň reňkleri dürli bolup biler.Yzygiderli “?” Görnüşi önümiň çyzgysyny tekizleýär.

Dizaýnerler, dürli sahnalarda ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, kerweniň ujundaky aýlanýan halkanyň görnüşini we gurluşyny üýtgedip, dürli modelleri aldylar.Jikme-jiklikler aşakdakylar:

Iki gezek gulplanan karabin

Almaz anti-skid dizaýny we nurbady açmak funksiýasy, hereket wagtynda gulp derwezesiniň açylmagynyň öňüni alyp biler.Gulp bölegi nurbat ýa-da çalt çykarylýan gulp üçin üýtgedilip bilner.
Ulanyjylar arka tarapdaky D şekilli aýlanýan halkanyň goşulmagy sebäpli düwünlersiz islendik burçy ulanyp bilerler.

Içerki element no.:GR4306TN-D
Reňk (ler):Kümüş çal / mämişi (sazlap bolýar)
Material:6061
Dik döwmek güýji:10.0KN;howpsuzlygy ýüklemek:6.5 KN)

Ahyrynda D şekilli halka, ulanyjylaryň islegine görä V görnüşine üýtgedilip bilner.Inini 20mm ýa-da 25mm sazlap bolýar.

GR4306- (1)
GR4306- (2)
GR4306- (3)
GR4306- (4)
GR4306- (5)
GR4306-17

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

12.00

A

112.00

B

47.70

C

9.30

D

16.50

E

14.00

F

7.60

Iki gulply karabiner

Almaz anti-skid dizaýny we nurbady açmak funksiýasy, hereket wagtynda gulp derwezesiniň açylmagynyň öňüni alyp biler.Gulp bölegi nurbat ýa-da çalt çykarylýan gulp üçin üýtgedilip bilner.
Arka tarapdaky V şekilli aýlanýan halkanyň kömegi bilen müşderiler ony islendik burçda ulanyp bilerler.Düwünler bolmaz.

Içerki element no.:GR4306TN-V
Reňk (ler):Çal / mämişi (sazlap bolýar)
Material:6061
Dik döwmek güýji:4.0KN;howpsuzlygy ýüklemek:2.0 KN)

Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin ahyrynda V şekilli halkany D görnüşine üýtgedip bolýar.Inini 15mm ýa-da 25mm sazlap bolýar.

GR4306- (11)
GR4306- (12)
GR4306- (13)
GR4306- (14)
GR4306- (15)
GR4306-18

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

9.00

A

76.50

B

34.60

C

6.80

D

21.00

E

10.50

F

6.80

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

The Önümiň ýük göterijiliginiň daşky gurşaw şertlerine laýyk gelýändigini barlaň we baha beriň.

The Önüme zeper ýeten bolsa derrew ulanmagy bes ediň.

The Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: