Professional supplier for safety & protection solutions

“Carabiner” -i “Captive Eye_ GR4301” bilen gulplamak

Gysga düşündiriş:

Karabiner ýeňil we ulanmak aňsat.Adatça dyrmaşmak, giňeltmek, senagaty goramak, ýangyn we halas ediş enjamlary, gurallar we haýwan esbaplary üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu “Captive Eye Snap Hook Carabiner” -iň esasy materialy ýokary güýçli ýasalan alýumin.Awtomatiki enjamlar bilen ýalpyldawuk we ýüzüni anodlaşdyrylan reňklemek prosesi kabul edýär.Reňki açyk we dürli-dürli.Smoothumşak we yzygiderli goşuldy ”?“Görnüşi, nusgawy görnüşe öwrülýär.

Dürli ulanylyş ssenarilerine esaslanyp, ahyrky çeňňek çeňňegiň görnüşini üýtgetmek arkaly dürli görnüşler alyndy.Jikme-jiklikler aşakdaky ýaly;

Çalt çykarylýan karabiner

Göni çybyk dizaýny we gulpy açmak funksiýasy çalt birikdirilen ssenariýalar üçin gaty amatly.Yzky tarapdaky D şekilli 360 dereje çeňňek çeňňegi, ulanyjynyň ony islendik burçda hiç hili öwrümsiz ulanyp biljekdigini üpjün edip biler.

Içerki element no.:GR4301L-D

Reňk (ler):Çal / mämişi (müşderileriň islegine görä islendik reňkde edilip bilner)

Material:6061

Dik döwmek güýji:2.0KN;Howpsuzlyk ýüklenişi:1.0 KN)

D şekilli bölegiň ini, ulanyjynyň islegi boýunça 20mm ýa-da 25mm düzülip bilner.

GR4301- (1)
GR4301- (2)
GR4301- (3)
GR4301- (4)
GR4301- (6)
GR4301-9

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

8.00

A

78.00

B

33.00

C

6.00

D

16.00

E

7.00

F

5.00

Buraw gulpy

Içerki element no.:GR4301L-V

Reňk (ler):Çal / mämişi (müşderileriň islegine görä islendik reňkde edilip bilner)

Material:6061

Dik(döwmek güýji: 2.0KN; howpsuzlyk ýüklemesi: 1.0 KN)

D şekilli bölegiň ini, ulanyjynyň islegi boýunça 15mm ýa-da 25mm sazlanyp bilner.

GR4301- (8)
GR4301-10

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

8.00

A

71.00

B

33.00

C

6.00

D

21.00

E

7.00

F

6.00

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

The Önümiň ýük göterijiliginiň daşky gurşaw şertlerine laýyk gelýändigini barlaň we baha beriň.

The Önüme zeper ýeten bolsa derrew ulanmagy bes ediň.

The Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: