Professional supplier for safety & protection solutions

“Captive Eye_ GR4303” bilen goşa gulply karabiner

Gysga düşündiriş:

Önüm ýeňil we ulanmak üçin amatly.Açyk gaýalara dyrmaşmak, senagaty goramak, ýangyn we halas ediş enjamlary, gurallar we haýwan esbaplary üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu kerweniň esasy materialy ýokary güýçli ýasalan alýumin.Awtomatiki enjamlar bilen ýuwulýar we anodiki oksidleniş bejergisi bilen ulanylýar.Açyk görünýär we dürli reňklerde ýasalyp bilner.Yzygiderli “?”görnüşi we ýylmanak çyzgysy ajaýyp önüme öwrülýär.

Yzky bölekde çeňňek çeňňek dizaýny bilen gurallaryň bükülmeginiň öňüni alyp bolar.Şeýlelik bilen ulanyjylar çalt düşünip bilerler.Önümiň jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly;

Diňe goşa gurallar üçin ulanylýan goşa gulply karabiner

Almaz anti-skid dizaýny we iki basgançakly gulplama funksiýasy önümiň howpsuzlygyna goşant goşýar.Karabiner hereket wagtynda açylmaz.Gulp bölegini nurbat gulpy ýa-da göni taýak gulpy hökmünde üýtgedip bolýar.

Içerki element no.:GR4303TN-D

Reňk (ler):Çal / mämişi (Reňkler ulanyjylaryň islegine görä düzülip bilner)

Material:6061

Dik döwmek güýji:10.0KN;howpsuzlygy ýüklemek:7.0 KN)

Arka tarapdaky D şekilli böleginiň ini 25 mm-e ýetip biler.

GR4303 - (1)
GR4303 - (2)
GR4303 - (3)
GR4303 - (4)
GR4303 - (5)
GR4303--7

Positionerleşişi

Ölçegi (mm)

13.00

A

113.00

B

51.10

C

9.70

D

17.30

E

7.00

F

6.50

Duýduryş

Durmuşa howp salmagy ýa-da ölüme sebäp bolup biljek aşakdaky ýagdaýlara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

The Önümiň ýük göterijiliginiň daşky gurşaw şertlerine laýyk gelýändigini barlaň we baha beriň.

The Önüme zeper ýeten bolsa derrew ulanmagy bes ediň.

The Önümi ulananyňyzdan soň çynlakaý ýykylsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň.

This Bu önümi näbellilik şertlerinde ulanmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: